Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Nguyên tắc sinh hoạt đảng.

- Tập trung dân chủ:
            Đây là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng. Giữa “tập trung” và “dân chủ” có mối quan hệ khăng khít với nhau, đó là 2 vế của 1 nguyên tắc.
            Tập trung trên nền tảng dân chủ, dân chủ dưới sự chỉ đạo của tập trung, chứ ko phải tập trung là độc đoán quan liêu, dân chủ ko phải là vô chính phủ.
            Theo tư tưởng HCM tập trung là thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động do đó thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, mọi đảng viên phải chấp hành mọi nghị quyết của đảng. Từ đó làm cho: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến hành thì như 1 người”.
            Dân chủ: nhân dân được bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lí.

- Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách:
            + Tập thể lãnh đạo: nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của nhiều người. Nhiều người thì nhiều kinh nghiệm tránh khỏi sai lầm.
                        Vì một người dù có khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, ko thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Vì vậy, cần phải có nhiều người để có nhiều kinh nghiệm. Người thì thấy rõ mặt này, ng thì thấy rõ mặt khác của vấn đề đó. Góp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người, thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt. Như vậy thì vấn đề mới đc giải quyết chu đáo, tránh khỏi sai lầm.

            + Cá nhân phụ trách:
                        HCM cho rằng: “việc gì đã đc đông ng bàn bạc kĩ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, thì cần phải giao cho 1 ng hay 1 nhóm ít ng phụ trách theo kế hoạch đó mà thi hành. Như thế mới có chuyên trách, công việc mới chạy. Nếu ko có cá nhân phụ trách thì sẽ sinh cái tệ ng này ủy ng kia, ng kia ủy cho ng nọ, kq là ko ai thi hành. Như thế thì việc gì cũng ko xong.”

            Khi thực hiện nguyên tắc này phải chú ý khắc phục tệ độc đoán chuyên quyền, đồng thời phải chống lại cả tình trạng dựa dẫm tập thể, ko dám quyết đoán, ko dám chịu trách nhiệm.

- Tự phê bình và phê bình: đây là nguyên tắc sinh hoạt đảng, là quy luật phát triển.
Mục đích của tự phê bình và phê bình là: để làm cho mỗi phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân, làm cho mỗi tổ chức tốt lên, phần xấu bị mất dần đi, tức là nói đến sự vươn tới chân thiện mĩ, mục đích này quy định bởi tính tất yếu trong quá trính hoạt động của đảng ta.
Người luôn luôn đặt tự phê bình lên trước phê bình bởi vì mỗi cán bộ đảng viên phải tự nhận thấy ưu và khuyết điểm để tự sửa chữa
HCM cho rằng:”Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa,giúp nhau tiến bộ.Cốt để sửa cách làm việc cho tôt hơn,đung hơn.Cốt đoàn kết thống nhât nội bộ.”
            Tự phê bình liên quan đến vấn đề đoàn kết ở trong Đảng.Do vậy mục đích của tự phê bình và phê bình cũng là nhằm tăng cường sức mạnh đoàn kết ở trong Đảng.HCM nhấn mạnh:”Muốn đoàn kết chặt chẽ là phải thật thà tự phê bình,thành khẩn phê bình đồng chí và những người xung quanh,phê bình,tự phê bình để cung nhau tiến bộ.
            Về thái độ trong việc tự phê bình và phê bình,HCM cho rằng,phải thành khẩn,trung thật, kiên quyết và có văn hóa.
Người xem khuyết điểm là bệnh thì tự phê là thuốc. Cán bộ Đảng viên luôn che dấu khuyết điểm là Đảng viên hỏng, ngược lại là  đảng viên tiến bộ.
       -Kỷ luật nghiêm minh,tự giác
            Sức mạnh của tổ chức cộng sản và của mỗi đảng viên bắt nguồn từ ý thức tổ chức kỷ luật,nghiêm minh,tự giác.Tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng đòi hỏi tất cả mọi tổ chức Đảng,tất cả mọi đảng viên đều phải bình đẳng trước điều lệ Đảng,trước pháp luật nhà nước,trước mọi quyết định của Đảng.Đồng thời Đảng ta là một tổ chức gồm những người tự nguyện phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cho nên tự giác là một yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức của Đảng và đảng viên.Tính nghiêm minh,tự giác đòi hỏi ở đảng viên phải gương mẫu trong đời sống,công tác.Uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc tự giác tuân thủ kỷ luật của Đảng,của nhà nước,của toàn thể nhân dân.
-         Đoàn kết thống nhất trong Đảng
Sự đoàn kết,thống nhất trong Đảng phải dựa trên cơ sở lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mac-Lenin;cương lĩnh,điều lệ Đảng,đường lối,quan niệm của Đảng,nghị quyết tổ chức Đảng các cấp.Đồng thời muốn đoàn kết thống nhất trong Đảng,phải thực hành dân chủ rộng rãi ở trong Đảng,thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình,tự tu dưỡng đạo đức cách mạng,chống chủ nghĩa các nhân và các biểu hiện tiêu cực khác,phải “sống với nhau có tình có nghĩa”.Có đoàn kết tốt thì mới tạo ra cơ sở vững chắc để thống nhất ý cí,hành động,làm cho “Đảng ta tuy đông người nhưng khi tiến đánh là như một người.”
-         Cán bộ,công tác cán bộ của Đảng
HCM đề ra một hệ thống các quan điểm về cán bộ và công tác cán bộ.Người nhậ thức rất rõ vị trí,vai trò của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng.Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy,là mắt khâu trung gian nối liền giữa Đảng,Nhà nước với nhân dân.Muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém.Người cán bộ phải có đủ đức và tài,phẩm chất và năng lực,trong đó đức,phẩm chất là gốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét